Veiligheid

Veiligheid is de belangrijkste taak van de overheid. We kunnen ons land nooit honderd procent veiligmaken, maar we kunnen er wel alles aan doen om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Daar zetten we ons dan ook volledig voor in, met respect voor de rechtstaat en onze verworvenburgerlijke vrijheden. Nederland is ook veiliger geworden.

De criminaliteitscijfers van zogenaamde ‘high impact crimes’ als overvallen, straatroven, woninginbraken en seksuele misdrijven zijn flinkgedaald. Daarnaast heeft de gezamenlijke aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteitdoor politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners zijn vruchten afgeworpen. Waarnodig zijn agenten vrij gemaakt om synthetische drugs, hennepteelt, maar ook criminele motorbendesen criminele netwerken in de grote steden effectief aan te pakken. Maar vandaag de dag worden onzevrijheid, veiligheid en welvaart ook bedreigd door een gebrek aan internationale orde en stabiliteit.

We zien directe aanvallen vanuit islamitisch-extremistische hoek, zoals de vreselijke aanslagen in Parijs,Brussel en Nice. Aanslagen die zorgen voor een groot gevoel van onveiligheid en onrust, omdat webeseffen dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wij willen dat iedereen in Nederland veilig is opstraat, op school en in zijn eigen huis en dat iedereen zich ook echt veilig voelt. De vrije samenlevingdie wij graag willen, is alleen mogelijk in een veilig land.