Ondernemerschap en Innovatie

De Nederlandse welvaart is te danken aan de vele en succesvolle multinationals, midden- en kleinbedrijven, familiebedrijven en start-ups in ons land. Dankzij al deze bedrijvigheid is Nederland een van meest concurrerende economieën ter wereld geworden. Ondernemers zijn de motor van onze economie.

Doordat zij telkens weer investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken, wordt ons land steeds slimmer, duurzamer en welvarender. Dankzij innovatie vinden we keer op keer oplossingen voor de meest uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om onze gezondheidszorg, onze energie- voorziening of de verduurzaming van onze economie. Daarmee stuwen ondernemers onze vooruitgang.

Zij verdienen dan ook zo veel mogelijk ruimte. Onze toekomstige welvaart zal namelijk steeds meer afhangen van ons vermogen om te vernieuwen. Wij willen nieuwe ideeën en bedrijven daarom zo veel mogelijk stimuleren. Door de belastingen op arbeid te verlagen krijgen bedrijven meer ruimte om te investeren in innovatieve oplossingen op gebieden zoals zorg, energie, klimaat en mobiliteit.