Mobiliteit

Door de aantrekkende economie en de groei van de bevolking, neemt de behoefte aan mobiliteit toe. Zo zal het aantal mensen dat dagelijks reist tussen huis en werk verder toenemen. Ook neemt de internationale handel toe en bestellen we steeds meer op internet. Dagelijks moeten dus steeds meer mensen en goederen over de wegen, het spoor, het water en door de lucht worden verplaatst.

Die groei in verkeer en vervoer moet worden opgevangen. Er zijn echter verschillen tussen regio’s. In groeien de stedelijke gebieden staan de auto’s vaker vast, terwijl in krimpgebieden de verkeersdrukte juist afneemt.In stedelijke gebieden moeten meer treinen, trams en bussen worden ingezet, terwijl in het landelijk gebied de streekbus steeds vaker plaatsmaakt voor openbaar vervoer op maat, zoals de belbus en regiotaxi.

ICT en innovatie zorgen ook voor grote veranderingen. Zelfsturende auto’s zijn geen verre toekomstmuziek meer. Fietsen met hulpmotoren halen dezelfde snelheden als brommers. En bussen en auto’s kunnen inmiddels op waterstof en batterijen rijden. Deze en nog heel veel andere nieuwe technieken willen we ruim baan geven.