Openbaar bestuur

De overheid is er voor jou en niet andersom. Gemeenten worden steeds belangrijker. Het is de overheidslaag die het dichtst bij mensen staat. Daarom zijn er de laatste jaren ook veel taken van het Rijk en provincies naar de gemeenten gegaan. Maar om die gemeenten heen werken nog veel andere bestuurslagen: provincies, waterschappen, regio’s, vervoerregio’s en andere samenwerkingsverbanden. Voorkomen moet worden dat al die besturen lange en taaie discussies met elkaar hebben en dat de resultaten voor de inwoners uit het oog worden verloren.

De overheid maakt ook, net als mensen en bedrijven in het land, steeds vaker gebruik van moderne ICT. Het toepassen van innovatieve technologie kan de dienstverlening en efficiency van de overheid enorm verbeteren. Door gebruik te maken van reeds bewezen en elders toegepaste technologie kan er immers dienstverlening op maat worden geboden in plaats van standaardoplossingen.

Bovendien hoef je niet meer voor iedere vraag naar het gemeentehuis. We willen echter voorkomen dat de overheid door dit soort ontwikkelingen onpersoonlijker wordt. Ook moeten we er rekening mee houden dat niet iedereen even handig is met de computer. En natuurlijk moet de privacy van mensen zijn gegarandeerd.