Jan Keunen

Jan Keunen is lid van het dagelijks bestuur van het Lokaal Netwerk Rijk van Nijmegen.

"Ik ben lid van de VVD omdat ik van mening ben dat je als Nederlander in vrijheid eigen verantwoordelijkheid moet kunnen nemen en zelfstandig keuzes moet maken. In een duurzame en sociale participatiesamenleving, waarin we elkaar vrijuit aanspreken op verantwoord gedrag en fatsoen.

Een kleine, rechtschapen overheid en een goed functionerend bedrijfsleven vormen voor mij de pijlers van een liberale maatschappij, naast vaste nationale kernwaarden als de constitutionele monarchie en een scherpe scheiding van kerk en staat."