Daan van den Wollenberg

Daan is werkzaam als officier bij de Koninklijke Landmacht en commissielid van de Wijchense VVD. Hij woont sinds 2015 in Wijchen en is sindsdien actief bij de Wijchense VVD. Eerst als bestuurslid en vanaf 2016 als commissielid.

In Wijchen zet hij zich in voor een samenleving waarin werken loont en iedereen zich naar zijn of haar kunnen inzet voor de maatschappij. Daarnaast zet hij zich in voor een veilig Wijchen. Een Wijchen waar je van andermans spullen afblijft en overtreders snel en effectief aangepakt worden.

Namens de fractie voert Daan o.a. het woord op de gebieden:

  1. Openbare orde en veiligheid
  2. Participatie
  3. Sociale zaken en minimabeleid
  4. Gemeenschappelijk vastgoed
  5. Welzijn, en
  6. Sport

Heb je vragen of opmerkingen over deze onderwerpen? Stuur een mail en dan maken we Wijchen samen nog iets mooier!