Algemene Ledenvergadering 2018

Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden ook bij de VVD. Een voorbeeld van een duurzaam bedrijf binnen ons lokaal netwerk is de ARN te Weurt. De ARN is het bedrijf dat in de gemeenten van ons lokaal netwerk, het afval verwerkt. Jaren geleden werd alle afval verbrand en op een berg gestort maar nu is het een duurzame onderneming geworden, waarin o.a. restwarmte gebruikt wordt voor de verwarming van woningen in Nijmegen. Wat doet de ARN nog meer? Hierover zal de directeur, de heer Gerard van Gorkum na afloop van de ALV een lezing geven, waarin u ook de gelegenheid krijgt om vragen te stellen.

Voorafgaand aan de lezing  van Gerard van Gorkum zal de ALV plaats vinden. Voor de ALV en de lezing moet u zich aanmelden per email via secretaris@rijkvannijmegen.vvd.nl
De sluitingsdatum voor aanmelding is 16 april 2018.
 
Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse voor een plaats in het bestuur dan kunt u zich kandidaat stellen voor één van de vacante posities.
De vacatures zijn de volgende: 1e secretaris, 2e secretaris, penningmeester en functionaris permanente campagne en communicatie. U kunt zich kandidaat stellen via e-mail secretaris@rijkvannijmegen.vvd.nl uiterlijk voor 14 april 2018.

Aanvang ALV: 20.00 uur

Locatie: wordt binnenkort bekend gemaakt

Om 20.45 uur Film en Lezing “Duurzaam ondernemen” door Gerard van Gorkum
 
Afsluiting met borrel tot uiterlijk 22.30 uur.

De agenda voor de ALV is als volgt: 

 1. Opening 20.00 uur
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 29 november 2017
 4. Jaarverslag 2017
 • Bestuursverslag
 • Jaarrekening
 • Verklaring kascommissie
 • Goedkeuring verslagen en decharge bestuur
 1. Samenstelling kascommissie 2017- 2018
 2. Beleid 2018-2019
 • Beleidsvoornemens bestuur
 • Financieel beleid
 • Begroting 2018- 2019
 1. Bestuurssamenstelling DB
 • Voordracht en benoeming 1e secretaris
 • Voordracht en benoeming 2e secretaris
 • Voordracht en benoeming penningmeester
 • Voordracht en benoeming bestuurslid communicatie
 1. Rondvraag
 2. Sluiting officiële gedeelte.