Kandidaatstelling gemeenteraadslid

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Het bestuur van VVD lokaal netwerk Rijk van Nijmegen is daarom in alle gemeenten van het netwerk op zoek naar voorlopige kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het bestuur wordt hierbij per gemeente ondersteund door een kandidaatstellingscommissie.

Per gemeente zijn wij op zoek naar voorlopige kandidaten voor de plekken op de kandidatenlijst na de lijsttrekker. Aanmelden kan tot 1 september 2021.

Aanmelden doe je via het bijgevoegde kandidaatstellingsformulier. Met het invullen en ondertekenen van het kandidaatstellingsformulier verklaar je voorlopige kandidaat te willen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en in te stemmen met de Vuistregels Integriteit, de Gedragscode persoonlijke campagne, het Giftenreglement en de Handreiking verjaringstermijnen bij kandidaatstellingen. Het profiel voor de functie van raadslid is ook bijgevoegd. Ook is een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig, voeg dit ook toe aan de sollicitatie.

Het kandidaatstellingsformulier plus de bijlagen graag in gescande vorm sturen naar secretaris@rijkvannijmegen.vvd.nl

Profiel Raadslid: download

Aanvraagformulier VOG: download

Kandidaatstellingsformulier: download