Over ons

Wat is het Lokaal Netwerk Rijk van Nijmegen nu eigenlijk?

Om optimaal gebruik te maken van alle kennis, kunde en contacten die de VVD als grote politieke organisatie in huis heeft, is een herkenbaar en actief liberaal netwerk gevormd door de VVD afdelingen uit de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen. Het Lokaal Netwerk vormt een ontmoetingsplaats voor alle VVD leden, VVD kiezers en andere liberaal denkende en voelende bewoners van deze gemeenten.

Het Lokaal Netwerk Rijk van Nijmegen is een bestuurlijk onderdeel van de landelijke vereniging VVD en volgt daarmee de statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld door de Algemene Vergadering van de VVD. Elke bovenstaande gemeente behoud een eigen politieke VVD fractie. De gezamenlijke liberale waarden waar de vereniging voor staat en naar handelt zijn: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid.